Zandtransporten uitgesteld

ProfielfotoLinda van den Berg 17-03-2016 932 keer bekeken

Afgelopen week kondigde de GEM Bloemendalerpolder aan dat de zandtransporten, bedoeld voor het ophogen van de eerste fase woningbouw Weespersluis, in de loop van deze week van start zouden gaan. Inmiddels hebben enkele bedrijven op Industrieterrein Noord in gezamenlijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ten aanzien van de betreffende vergunning ingediend.

De zaak is gisteren in een kort geding behandeld door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Zij heeft uitgesproken twijfels te hebben over de juistheid van de door de gemeente Weesp verstrekte omgevingsvergunning voor het aanleggen en het gebruiken van de loswal die nodig is om zand te transporteren van de loskade aan het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Bloemendalerpolder. Er zal nader gekeken moeten worden of er voor de aanleg en het gebruik van de loswal een m.e.r. (milieu effect rapportage) noodzakelijk was. Daar is een volgende zitting bij de rechtbank voor nodig. Tot die tijd is de verleende vergunning geschorst en is het gebruik van de loswal niet mogelijk. De loswal, de transportband en de vultrechter mogen wel blijven staan. De GEM Bloemendalerpolder inventariseert op dit moment de mogelijke vervolgstappen met het oog op een zo spoedig mogelijke hervatting van de werkzaamheden.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.