Rechter geeft groen licht voor zandtransporten over industrieterrein

ProfielfotoLinda van den Berg May 24, 2016 2810 keer bekeken

Afgelopen vrijdag heeft de rechter groen licht gegeven voor het zandtransport over industrieterrein Noord. De zandtransporten zijn nodig voor het ophogen van het gebied waarop de eerste woningen van Weespersluis worden gebouwd.

Dat betekent dat de ontwikkelaars in de week van 30 mei de eerste vrachtwagens zullen laten rijden. De bewoners van de Muidertrekvaart, de Weesperweg, de Korte Muiderweg en Leeuwenveld 1, 2 en 3 worden via een huis-aan-brief apart geïnformeerd over de nieuwe situatie. Overigens kunnen de bedrijven, die de procedure hadden aangespannen om gebruik van de loswal en de daaraan gekoppelde transportroute tegen te houden, nog in hoger beroep bij de Raad van State.

Zandtransporten starten vanaf 30 mei

Het zand komt per schip aan via het Amsterdam-Rijnkanaal. De transporten vinden vanaf de week van 30 mei plaats vanaf de loswal op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, over de Zuiderzeelaan, de Bloemendalerlaan, een stukje Hogeweyselaan en de Leeuwenveldseweg naar de Bloemendalerpolder. Daar gebruiken ze de inmiddels aangelegde bouwweg om het zand te lossen op het deelgebied van fase 1. Dat ligt grotendeels achter Leeuwenveld 3 en deels achter de westelijke woningen van de Lobbrich Boudgerslaan. Het werk wordt uitgevoerd door Van der Wiel Infra & Milieu BV uit Drachten.

Veilig oversteken

Een bijzonder aandachtspunt in de transportroute is de oversteek bij het spoorviaduct op de hoek van de Hogeweyselaan en de Leeuwenveldseweg. Hier steken met name veel scholieren over. Het is belangrijk dat zij veilig kunnen oversteken. Om de situatie overzichtelijk te houden en ervoor te zorgen dat er maar op één plaats (de oversteekplaats) kan worden overgestoken, hebben de ontwikkelaars voor aanvang van het zandrijden barriers (hekken) in het middengedeelte onder het viaduct laten aanbrengen. Hierdoor kan er maar op één manier worden overgestoken. De situatie wordt dan overzichtelijker en er kan  veilig overgestoken worden. Ook worden er gedurende de eerste twee weken verkeersregelaars ingezet om iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen.

Werktijden

De vrachtwagens rijden van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Let op: mocht er stagnatie optreden, dan kan het zijn dat er incidenteel ook op zaterdag met zand wordt gereden. Het zandrijden voor de eerste woningen in Weespersluis duurt naar verwachting tot het eind van het jaar. Daarna blijft het zand enige tijd liggen totdat de grond bebouwd kan worden.

Andere maatregelen en evaluatie

Naast maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid neemt de GEM Bloemendalerpolder ook andere maatregelen om de zandtransporten en het ophogen naar behoren te laten verlopen. Zo is er na de eerste twee werkweken een evaluatie met de bedrijven die zich langs de transportroute bevinden. Een afspraak met de bedrijven wordt zo snel mogelijk vastgelegd.

Verder wordt de transportroute schoongehouden door de aannemer en rijden de vrachtwagens niet harder dan 30 kilometer per uur. Eventuele schades aan het wegdek worden gerepareerd en er zijn regelmatig evaluaties met de gemeente. Eerder zijn er ook al faunaschermen geplaatst.

Aanspreekpunt voor vragen en klachten

Namens de ontwikkelaars is Linda van den Berg eerste aanspreekpunt. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 22.30 uur bereikbaar via info@bloemendalerpolder.com of via 06-51333662. In het weekend is zij wisselend bereikbaar, maar wanneer u een voicemailbericht inspreekt, tracht zij u dezelfde dag terug te bellen. U kunt bij haar terecht met vragen en eventuele klachten. Zij coördineert de beantwoording en afhandeling met projectleider Jan Posthumus en uitvoerder Dirk Boersma (beiden werkzaam voor Van der Wiel) en Ardin Sterk (projectleider namens GEM Bloemendalerpolder).

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.