Geslaagd ontwerpproject Vechtstedecollege voor Weespersluis

ProfielfotoLinda van den Berg July 05, 2016 3302 keer bekeken

Begin juni ontvingen de ontwikkelaars van de nieuwe wijk Weespersluis zo’n 90 leerlingen van het Vechtstedecollege. De leerlingen van 3 havo luisterden geïnteresseerd naar wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een gebied, waarin zowel een woonlandschap als een omvangrijk natuur- en recreatiegebied een plaats krijgen.

Niet alleen heel leerzaam voor de leerlingen maar ook een kans om zich te oriënteren op de vele vakgebieden die een rol spelen bij de totstandkoming van zo’n nieuwe wijk.

Opdracht: ontwerp een centrum voor Weespersluis

Niet alleen waren de leerlingen op het projectbureau in het stadskantoor te gast, ook op de locatie zelf vertelde een deskundige hen meer over grondverbetering en waterhuishouding. Op beide locaties stelden de leerlingen veel vragen en kregen de ontwikkelaars goede feedback van de leerlingen, waarvan er later misschien zelf wel een aantal in Weespersluis zal gaan wonen! Aan de hand van de informatie die zij hebben gekregen, zijn de leerlingen van het Vechtstedecollege nu zelf aan de slag gegaan. De opdracht: ontwerp het centrumgebied van Weespersluis.

Veel originele ideeën

Op school zijn voorrondes gehouden voor het beste ontwerp. De drie beste groepjes mochten vrijdag 1 juli jl. in de raadzaal van het stadhuis hun ontwerp presenteren.

De jury bestond uit Harm Janssen, Robert Willemse, Peter Strijbis van de GEM Bloemendalerpolder (het consortium dat Weespersluis ontwikkelt) en Annemieke Tempelaars (RO beleidsmedewerker gemeente Weesp).

Het eerste groepje viel op door het gebruik van waterafvoer op de oprit van de huizen, hadden een leuk caféetje bedacht voor in het haventje en zouden water opvangen in de wijk voor hergebruik.

Het tweede groepje wist het publiek meteen mee te nemen met mooie sfeerbeelden en ideeën als een windturbine op de daken van de huizen als extra alternatieve energiebron.

Het derde groepje had hun presentatie uitgewerkt tot in detail met een waterleidingstructuur, een maquette en hergebruikte wasmachinewater opnieuw als vloerverwarming.

Alle groepjes hadden flink ingezet op alternatieve energiebronnen (zonne-energie, warmtepompen, windturbines) en veel aandacht ging uit naar hergebruik van water, opvang van water en beperkt watergebruik.

Uiteindelijke winnaars

De jury vond alle presentaties zeer waardevol: de leerlingen hadden bij informatie bijeenkomsten voorafgaand aan de wedstrijd flink hun licht opgestoken waar ze rekening mee moesten houden en dat was in alle ontwerpen goed terug te zien. Ook nieuwe ideeën werden aangedragen.

De jury had er daardoor een flinke dobber aan toch een prijswinnaar uit te kiezen. Het werd uiteindelijk groepje 2 (Jonna, Emma en Olivia) die in hun presentatie het publiek meenamen in hun sfeerbeelden, originele ideeën hadden (o.a. windturbines, park met zonnepanelen, een eigen naam voor de wijk hadden bedacht, vijver met opvang van regenwater en afval gingen recyclen).

Vruchtbare samenwerking

De samenwerking met het Vechtstedecollege en de GEM Bloemendalerpolder was erg vruchtbaar en zal in de toekomst herhaald worden.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.