Wat gaat er de komende tijd gebeuren, totdat er daadwerkelijk woningen worden gebouwd?

ProfielfotoLinda van den Berg May 16, 2014 895 keer bekeken 1 comments

1  Comments

Linda van den Berg May 16, 2014

Eerst wordt de A1 verlegd. Daar is in 2013 mee begonnen; dit is een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.
Voor het plangebied wordt er een bestemmingsplan gemaakt. Tegelijkertijd wordt er een beeldkwaliteitsplan (BKPoH) en landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Tezamen met het eerder gemaakte Ruimtelijk kader (4e kwartaal 2012) vormen deze documenten de basis voor de ontwikkeling. De gemeenteraad van Weesp krijgt het beeldkwaliteitsplan, landschapsontwikkelingsplan en het bestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd. In samenhang daarmee gaat de echte ontwikkeling van start. Dat begint met het bouwrijp maken, waarbij het toekomstig woongebied stap voor stap wordt opgehoogd. Dat is nodig om de grond te laten ‘zetten’, zodat nieuwe woningen straks op een stevige en stabiele ondergrond gebouwd kunnen worden. Als dat gebeurd is worden de woningen gebouwd.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.