Wat zijn de belangrijkste elementen van de plannen voor de Bloemendalerpolder / Weespersluis?

ProfielfotoLinda van den Berg May 16, 2014 1733 keer bekeken 1 comments

1  Comments

Linda van den Berg May 16, 2014

- Er komen ten minste 2.350 en maximaal 2.750 woningen in verschillende prijsklassen.
- Van het totale plangebied, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, wordt 1/3 deel bebouwd, 2/3 deel bestaat uit groen en water.
- De woningen en het groen worden gelijktijdig ontwikkeld.
- De woningen worden binnen de aangegeven bebouwingscontour (de zogenaamde rode contour) op voldoende afstand van de A1 gebouwd.
- Een deel van het water in de Bloemendalerpolder / Weespersluis wordt bevaarbaar voor sloepen en kleinere boten met een beperkte diepgang.
- Sluis van de Vecht naar het water in de Bloemendalerpolder, met een horecagelegenheid als pleisterplaats voor passanten. Beperkt aantal ligplaatsen (max. 30); via de sluis kan men linksaf richting Muiden en het Markermeer; en rechtsaf over de Vecht richting o.a. Loosdrechtse plassen.
- Er komen voorzieningen op wijkniveau, zoals een supermarkt, kleinschalige detailhandel in dagelijkse goederen, horeca, scholen en gezondheidsvoorzieningen.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.